Web Analytics

Arbeidsrecht

Afbeelding

Jurist arbeidsrecht

Link toevoegen

Freelancers

Je hoopt als ondernemer dat het bedrijf steeds meer gaat groeien. Het is gewoonlijk dat bij groei van de onderneming de werkdruk te groot wordt of dat bepaalde expertise niet in huist is. Maar hoe nu verder? Werknemers aannemen kan, maar dan is risicovol. Dan toch eerst een zzp’er? Ook daar zitten risico’s aan verbonden. In dit artikel wordt daarop ingegaan.

Jurist arbeidsrecht

andere informatie

bekijk ook deze site

zoektermen aliexpress

Link toevoegen

Ziekte

De meeste mensen zijn elk wel een of meerdere keren ziek. Bij een griepje blijft het vaak wel. In sommige gevallen is iemand langdurig ziek. Alleen als de medewerker niet werkt en dat voor zijn rekening komt krijgt hij geen loon. Valt ziek zijn daar ook onder? Heeft een werknemer recht op loondoorbetaling tijdens ziekte? Wie betaalt dan het loon en hoe hoog is dat dan? Op deze vragen zal in dit artikel worden ingegaan.

Link toevoegen

Arbeidsovereenkomsten

In een arbeidscontract regel je de onderlinge verhoudingen tussen een werkgever en werknemer en de arbeidsvoorwaarden. Dat een contract een arbeidsovereenkomst wordt genoemd, wil niet zeggen dat er ook sprake is van een arbeidscontract. Een overeenkomst die anders wordt genoemd kan soms weer wel een arbeidscontract zijn.

Jurist ondernemingsrecht

Link toevoegen

Relatiebedingen

Voor een werkgever is het van belang dat er bepaalde afspraken zijn gemaakt met de werknemers. Dit kan geregeld worden een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Een relatiebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst die een werknemer verbiedt om na zijn vertrek bij de werkgever klanten, leveranciers of andere werknemers te benaderen. Om ervoor te zorgen dat dit rechtsgeldig is, is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van een relatiebeding.

Verbintenissenrecht

Link toevoegen

Ontslag UWV

Als eerst heb je een ontslagbrief van het UWV nodig voordat je een werknemer kunt ontslaan. Dit is een brief waarin de reden van de werkgever voor het stoppen van de arbeidsovereenkomst staat en hoe hij verder wil gaan met eventuele toekomstige uitkeringen. Als je deze brief verkregen hebt, is het je verantwoordelijkheid als werkgever om je medewerkers schriftelijk van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst op de hoogte te brengen en hen een opzeggingstermijn van een maand of een vervangende vergoeding te geven.

Aandeelhoudersovereenkomst opstellen

Link toevoegen

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht vind je regels over bijvoorbeeld de duur van de arbeidsovereenkomst, de transitievergoeding en de ontslagregels. Met de expertise van een jurist voorkom je vaak ruzies. Dit is in iedere fase mogelijk. Of het nu om het aannemen of juist het ontslag van een werknemer gaat; wij staan voor je klaar met een juridisch advies op maat.

Ontslag aanvraag uwv

Link toevoegen

Datum laatste wijziging: 10-06-2022

Aanmaakdatum: 31-03-2022

Rubrieken: 7

Links: 8

Link toevoegen