Web Analytics

Ontslag UWV

Ontslag UWV

Als eerst heb je een ontslagbrief van het UWV nodig voordat je een werknemer kunt ontslaan. Dit is een brief waarin de reden van de werkgever voor het stoppen van de arbeidsovereenkomst staat en hoe hij verder wil gaan met eventuele toekomstige uitkeringen. Als je deze brief verkregen hebt, is het je verantwoordelijkheid als werkgever om je medewerkers schriftelijk van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst op de hoogte te brengen en hen een opzeggingstermijn van een maand of een vervangende vergoeding te geven.

Aandeelhoudersovereenkomst opstellen

Link toevoegen

Link toevoegen