Web Analytics

Relatiebedingen

Relatiebedingen

Voor een werkgever is het van belang dat er bepaalde afspraken zijn gemaakt met de werknemers. Dit kan geregeld worden een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Een relatiebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst die een werknemer verbiedt om na zijn vertrek bij de werkgever klanten, leveranciers of andere werknemers te benaderen. Om ervoor te zorgen dat dit rechtsgeldig is, is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van een relatiebeding.

Verbintenissenrecht

Link toevoegen

Link toevoegen