Web Analytics

Ziekte

Ziekte

De meeste mensen zijn elk wel een of meerdere keren ziek. Bij een griepje blijft het vaak wel. In sommige gevallen is iemand langdurig ziek. Alleen als de medewerker niet werkt en dat voor zijn rekening komt krijgt hij geen loon. Valt ziek zijn daar ook onder? Heeft een werknemer recht op loondoorbetaling tijdens ziekte? Wie betaalt dan het loon en hoe hoog is dat dan? Op deze vragen zal in dit artikel worden ingegaan.

Link toevoegen

Link toevoegen